Špecializácia, zameranie a technológie
Postupným vývojom sa výroba firmy rozšírila v oblasti druhu výrobných technológii a výrobkov a realizuje nasledovné práce a výrobky:

  technológie v oblasti všeobecného strojárstva a spracovania kovu:

 • sústužnícke práce
 • frezárske práce
 • delenie dĺžkových materiálov
 • delenia plechov
 • lisovanie, strihanie, ohýbanie a tvárnenie
 • zváranie
 • delenie hrubých plechov do 15mm
 • delenie hrubých plechov do 150mm

  oblasť ostatnej výroby:

 • výroba interiérových atypických výrobkov a konštrukcii
 • výroba stavebných atypických výrobkov a konštrukcii
 • doprava vlastných výrobkov v rámci SR
 • montážne práce v rámci SR
 
© 2024 EU - METAL, s.r.o.